สาระน่ารู้มาแล้ว...จ้า!

 

 
    จากใบโคคาสู่โคเคน

            
            
โคเคน เป็นผลผลิตที่ถือเป็นยาเสพติดขวัญใจของชาวทวีปอเมริกามาข้านานเหมือนกับฝิ่นเป็นยาเสพติดขวัญใจของชาวเอเชียมานานเช่นกัน โคเคนเป็นผลผลิตที่ได้ทางใบโคคาของพืชล้มลุกที่มีชื่อว่า Erythoxlon Coca มีถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขา แอนดีส ครอบคลุมในพื้นที่ประเทศเปรูและโบลิเวีย ต้นโคคามีขนาดสูงเพียง 3 - 6 ฟุตเท่านั้น ชาวบ้านจะเก็บเฉลี่ยปีละ 3 – 4 ครั้ง และนิยมปลูกกันครอบครัวละ 5 – 10 ไร่

                ชาวเขาดั้งเดิมที่เปรูและโบลิเวีย รู้จักการเสพโคคานับย้อยหลังมานานถึง 3,000 – 4,000 ปี วิธีเสพโดยการเคี้ยวใบโคคาแล้วอมไว้ในปากก็จะได้ฤทธิ์ในการกระตุ้นสมองและกล้ามเนื้อ ทำให้มีกำลังวังชาทำงานไต่เขาเดินเขาขึ้นลงได้ทั้งวัน การเสพโคคาของชาวเผ่าอินคาซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศเปรู จึงเป็นวัฒนธรรมปกติที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา ชาวยุโรปเริ่มรู้จักการใช้ใบโคคาเป็นครั้งแรก โดยการนำมาเผยแพร่โดย AMERIGO VESPUCCI เมื่อปี 1505 มีการบรรยายสรรพคุณในหลานภาษา เช่น อังกฤษ, ละติน, อิตาลี

               ANGILO HAFRIANI เป็นชาวเปรูคนแรกที่โปรโมทสินค้าพืชเศรษฐกิจของเปรูด้วยการส่งใบ โคคาออกไปจำหน่ายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาอมโคคา, ใบชาโคคา และไวน์โคคา เป็นต้น ทำให้เขาร่ำรวยและมีชื่อเสียงมากในยุคนั้น

             สมัยประเทศสเปนเข้ามาปกครองเปรูนั้น ได้ยอมเก็บภาษีชาวเปรูในรูปของใบโคคา ตลอดจนใช้ใบโคคาจ่ายเป็นค่าแรงแก่คนงานเหมืองและการขนส่งสินค้า

            แถบเอเชียมีประเทศศรีลังกา, อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ปลูกต้นโคคาเหมือนกัน แต่ขึ้นไม่ดีและคุณภาพต่ำกว่า โดยทั่วไปควรมีปริมาณเนื้อโคเคนในใบโคคาร้อยละ 0.5 - 1

 

ที่มา :วารสาร เวชศึกษาป้องกัน