สาระน่ารู้มาแล้ว...จ้า!

 
 รักเพื่อน เตือนเพื่อนอย่างไร? ให้ปลอดภัยจากเอดส์
 
              ความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อคนที่เรารัก ย่อมมีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป อาจสรุปได้ว่าพลังความรัก สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีและไม่ดีได้

                 เราซึ่งเป็นเพื่อนที่ดี รักเพื่อน ห่วงเพื่อน ต้องเตือนเพื่อน มิให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์ได้ แต่การเตือนเพื่อนจะต้องไม่ทำให้เพื่อนโกรธ หรือเข้าใจว่ากำลังสั่งสอน อาจจะต้องเตือนซ้ำกันหลายครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และพฤติกรรมเสี่ยงที่เพื่อนของเรากำลังจะกระทำพฤติกรรมนั้น

                แล้วเราจะเตือนเพื่อนของเราได้อย่างไร? เราควรจะมีความจริงใจ ความรัก ความห่วงใย อาจจะต้องประกอบด้วย ท่าทาง น้ำเสียง อากัปกริยา ที่สมจริงในเหตุการณ์หรือพฤติกรรมเสี่ยงนั้น ๆ ลักษณะคำเตือน หรือประโยคที่จะใช้เตือนเพื่อน จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่บอกความรู้สึก เป็นข้ออ้างประกอบเหตุผล ส่วนที่บอกพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เพื่อนกระทำ และส่วนที่แสดงถึงการขอ ความเห็นชอบ เพื่อรักษาน้ำใจ ความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อน และคำกล่าวขอบคุณ เมื่อเพื่อนยอมรับ เท่านี้เรา ก็เตือนเพื่อนที่รักของเราได้สำเร็จแล้ว

 

ที่มา :  วารสารเวชศึกษาป้องกัน