ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

                   ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน คือ ศูนย์กลางทางวิชาการและการบริการ เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด,โรคเอดส์และปัญหาทางเพศ งานส่วนใหญ่จะเป็นงานรณรงค์ ที่จัดทำเพื่อผลประโยชน์ของคนหมู่มาก โดยเน้นผลเพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักต่ออันตรายและพิษภัยของยาเสพติดอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

    การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติดฯ
   
ค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด

 

 [ข่าวเก่า]

  มุมขำขัน

     ยอดสามี...
     นึกว่าจะใหญ่กว่านี่...

    
อ่ะจึ๋ย...แย่แล้วดิ...

    
6 เหตุผลที่บอกว่าคอมฯเป็นเพศหญิง..

    
10 เหตุผลที่บอกว่าคอมเป็นเพศชาย..

ไทยรัฐ | เดลินิวส์| กรุงเทพธุรกิจ| มติชน| เดอะเนชั่น| ผู้จัดการ| สยามกีฬา| คมชัดลึก| CNN| BBC |
| | | || |

 

ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
 
398 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์
(056)219100 ต่อ
1505
  E-mail : pdec@mail.nsru.ac.th.