กิจกรรมของศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
  World AIDS' Day
  การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด/เอดส์ในงานฉลอง 80 ปีสถานบันฯ
 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด (กองทุนพระปีเตอร์)
 กิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดสากล (25-29 มิ.ย.46)
 กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดสำหรับเยาวชน (ป.ป.ส)
 กิจกรรม To Be Number One
 โครงการ โรงเรียนเรียนสดใส ปลอดภัยยาเสพติด
 ชมรม Just Say No
 โครงการ ห้องเรียนสีขาว
เรื่องน่ารู้
 จากใบโคคาสู่โคเคน
  รักเพื่อน เตือนเพื่อนอย่างไร
 Sex ของเด็กนักเรียน(หญิง)
 Sex ของเด็กนักเรียน(ชาย)
Web board
Web ที่น่าสนใจ
 www.clinicrak.com
 www.eotoday.com
 www.oncb.go.th
วารสารเวชศึกษา
 ยาบ้า 1,2,3